Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de Rambiaschool? Kijk hieronder en hopelijk vind je het antwoord dat je zoekt! Als je vraag er niet bij staat, kan je contact met ons opnemen en krijg je zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

Is Oeganda een arm land?

Hoewel de Oegandese economie de laatste jaren goed vooruit gaat, behoort het land nog altijd tot een van de armste landen ter wereld.

Zo’n 85% van de bevolking is werkzaam in de landbouw. Het grootste deel van de productie is voor eigen gebruik. Ze verbouwen vooral millet (graan), sorghum (soort gras), cassave en fruit.

In het vruchtbare zuiden is het ook mogelijk om koffie, thee en katoen te verbouwen. Deze producten vormen de belangrijkste exportproducten van Oeganda. Echter, koffie en andere landbouwproducten brengen op de wereldmarkt lage prijzen op. Meer dan de helft van de Oegandese bevolking leeft onder de armoedegrens en kan niet of nauwelijks in de dagelijkse levensbehoeften voorzien.

Waarom helpen we de inwoners van Rambia?

In Oeganda staat de Rambiaschool. De school is opgericht in 2013. Inmiddels is het aantal leerlingen dat hier les volgt, gegroeid naar 400. Zij komen elke dag vol enthousiasme naar de Rambiaschool om te leren lezen, schrijven enz.

De Rambiaschool is erkend door de overheid en kan zelf zorg dragen voor de interne kosten voor het onderhoud, betaling van de leerkrachten enz.

Het enige waar de school niet zelf in kan voorzien is een goede infrastructuur. De gebouwen op het terrein bestaan uit leem. Bij een flinke regenbui spoelen de muren letterlijk weg.

Dat is heel jammer, want deze school is al zo ver op weg: er zijn voldoende leerlingen en leerkrachten, de interne dagelijkse kosten zijn gedekt…

Daarom hebben we besloten om juist deze school te helpen. Het neerzetten van goede, duurzame gebouwen is de laatste stap. Daarna kan de Rambiaschool in de toekomst volledig zelfstandig functioneren.

Waarom is onderwijs zo belangrijk?

Door de kinderen van Rambia goed onderwijs te geven, hebben zij later meer kans om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Ze helpen daarmee niet alleen zichzelf naar een betere positie, maar ook hun familieleden en dorpsgenoten.

Rechtstreeks via het extra inkomen dat ze binnen brengen, maar ook door als voorbeeld en rolmodel anderen te inspireren.

Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling, en een betere toekomst. Het is daarom ook één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Lees meer over het belang van onderwijs en ontwikkeling.

Hoe werkt het schoolsysteem in Oeganda en waarom kunnen niet alle kinderen naar school gaan?

Het schoolsysteem

In Oeganda gaan kinderen 7 jaar lang naar de basisschool (genaamd Primary School). De klassen worden P1 t/m P7 genoemd.

Na de basisschool volgt de Secondary School. Deze bestaat uit 4 klassen, klas S1 t/m S4. Dit wordt ook wel Ordinary level of O-level genoemd.

Na S4 kun je of naar een beroepsopleiding, of naar de bovenbouw: Advanced Level of A-level van Senior Secondary School genoemd. Dit bestaat uit 2 leerjaren: klas S5 en S6. Daarna kun je nog naar college of de universiteit.

In Oeganda bestaat het schooljaar uit 3 lesblokken ook wel terms genoemd. De lessen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag.

 

Kosten van onderwijs

In principe geldt er in Oeganda net als in België een leerplicht, en moeten alle kinderen naar de basisschool. Net als in BelgiË, zijn de basisscholen in Oeganda gratis.

Toch kost naar school gaan geld. Het is verplicht om een schooluniform te dragen, er zijn schriften, boeken en schrijfgerei nodig… Ook is het in Oeganda de gewoonte om tussen de middag warm te eten, dus is er ook geld nodig om op school een lunch te betalen.

 

‘Boarding’

De afstanden in Oeganda zijn groot, daarom is het op sommige scholen mogelijk om te blijven overnachten: een zogenaamde boarding. Leerlingen slapen op een slaapzaal en gaan in de vakanties terug naar hun ouders. Boarding is alleen mogelijk voor de leerlingen die het kunnen betalen.

 

Kwaliteit van onderwijs

De meeste scholen in Oeganda zijn public schools. Deze scholen krijgen van de overheid geld om de leerkrachten te betalen en de lessen aan te bieden, zodat de leerlingen geen schoolgeld hoeven te betalen.

Het bedrag dat de scholen krijgen van de overheid is laag. Leerkrachten krijgen een laag salaris en de klassen zijn vaak erg groot: in sommige klassen zitten wel 150 leerlingen.

Dit geldt natuurlijk niet voor alle scholen, er zijn ook scholen met kleinere klassen en goede leerkrachten. Dat zijn meestal privéscholen. Leerlingen die naar een privéschool gaan moeten wel (veel) schoolgeld betalen. Daar staat dan tegenover dat deze privéscholen geld hebben om goede leerkrachten aan te nemen, kleinere klassen te hebben en meer voorzieningen op school te hebben, zoals computers en spelmaterialen.

Zo’n 20% van kinderen in Oeganda gaat niet naar school. De voornaamste reden hiervoor is dat kinderen fulltime werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen; veel kinderen hebben een of beide ouders verloren. Voor hen is het noodzakelijk om te zorgen dat er brood op de plank komt.

Waarom bouwen jullie een school i.p.v. te investeren in een landbouwproject of de oprichting van een commerciële activiteit waar mensen onmiddellijk iets aan hebben?

Het project waarvoor we kozen, verzekert een brede opleiding voor kinderen in Rambia. We zorgen ervoor dat de jongeren de nodige skills meekrijgen om later zelf in hun levensonderhoud te voorzien, ongeacht hun beroepskeuze.

Er blijft wel concrete aandacht voor landbouw- en veeteelt, nog steeds de belangrijkste economische sectoren van het land. De school beschikt over geld waarmee gewassen geteeld kunnen worden en er is een kleine kippenkwekerij die mee door de jongeren wordt onderhouden.

Investeren in landbouwprojecten en commerciële activiteiten, waaronder het aantrekken van buitenlandse investeringen, kan bovendien enkel wanneer bedrijven en organisaties overtuigd zijn dat er voldoende opgeleid menselijk potentieel aanwezig is dat de investeringen kan laten renderen.

Tot welke leeftijd verstrekken jullie onderwijs? Wat gebeurt er daarna met de kinderen?

De Rambiaschool telt momenteel zo’n 400 leerlingen tussen 6 en 12 jaar oud. De school heeft bewust ook enkele jongeren met een fysieke of mentale handicap opgenomen, als onderdeel van het geïntegreerde onderwijs waar de school voor staat.

Het niveau van de kinderen is heel verschillend. We geven hen in ieder geval een stevige basis mee, zowel intellectueel als praktisch, waar ze later op kunnen terugvallen om hun leven op te bouwen. De leerlingen worden ook aangemoedigd om zich verder te ontwikkelen via het middelbaar onderwijs.

Is de kwaliteit van de onderwijzers gegarandeerd? Wie betaalt hen?

De onderwijzers die lesgeven aan de Rambiaschool hebben een pedagogische opleiding achter de rug. Met de beperkte middelen waarover zij beschikken leveren zij fantastisch werk in het opleiden van jongeren die anders een sombere toekomst zouden hebben. Hun loon wordt verzekerd door de overheid, maar dat komt mogelijk onder druk te staan indien er geen nieuw schoolgebouw komt. Onze investering komt dus als geroepen en de bouw wordt in overleg met de overheid uitgevoerd. Zo verzekeren we kwalitatief onderwijs op lange termijn.

Hoe solide is de financiering? Is er een risico dat bij gebrek aan middelen het project niet kan worden afgewerkt en dat er straks een half afgewerkt gebouw staat?

Onze organisatie is niet over één nacht ijs gegaan en heeft de plannen voor de nieuwe school en de inrichting ervan zorgvuldig uitgewerkt met het lokale lerarenkorps, de ingenieur en de met WMH verbonden projectleider. Het project kreeg bijvoorbeeld een realiteitstoetsing door het opvragen van verschillende schattingen voor de belangrijkste kostelementen.

We hebben het volste vertrouwen in de fundraising-campagne, maar mocht het doel van 175.000 euro toch niet worden bereikt, dan kan de omvang van het project worden aangepast aan de beschikbare middelen. Daar helpt de fasering van het project ons bij: we bouwen in de eerste plaats de meest urgente ruimtes zodat de verwezenlijking daarvan alvast verzekerd is.

Wie garandeert dat het project kwaliteitsvol en zonder bouwrisico’s kan worden afgewerkt? Wie begeleidt de bouwwerkzaamheden?

Samenwerking met de lokale gemeenschap is een hoeksteen van al onze projecten. We werken daarom samen met bouwvakkers en technici ter plaatse die het terrein kennen. Goede opvolging van de lopende werken blijft cruciaal en daarom hebben we een projectleider aangesteld die al enkele jaren verbonden is aan WMH. Hij heeft verschillende succesvolle projecten in Oeganda op zijn naam staan. Zijn aanwezigheid verzekert de kwaliteit van de bouwwerken, alsook een eerlijke investering van financiële middelen.

Bestaat het risico op afleiding van gelden? Is er een risico op corruptie?

WMH houdt nauw toezicht op de rekeningen en aangegane verbintenissen. We hanteren een transferbeleid waarbij de gelden overgemaakt worden aan het project via de projectleider. In overleg met WMH beslist hij welke financiële middelen wanneer en waarvoor gebruikt worden. Transparantie is daarbij van het grootste belang. Wij hebben dus steeds overzicht over de kosten en uitgaven en zullen hier ook regelmatig over rapporteren.

Jullie willen een school bouwen in Oeganda. Is dit geen land waar onrust en onveiligheid heerst waardoor de investering morgen kan vernietigd worden?

Oeganda is een economisch en politiek stabiel land met veel ontwikkelingsmogelijkheden. Hoewel dit land in het verleden geteisterd werd door verschillende oorlogen, wordt het vandaag eerder gekenmerkt door de grote investeringskansen. Bedrijven zoals AB InBev, Coca Cola en Ernst & Young spelen hier al handig op in en zijn ter plekke aanwezig.

Onze organisatie werkt nauw samen met de lokale autoriteiten om zo de vinger aan de pols te houden. Door onze jarenlange steun aan ontwikkelingsprojecten in Oeganda beschikken we ook over een uitgebreid lokaal netwerk en de nodige diplomatieke contacten die ons kunnen informeren.

Kunnen we de vooruitgang van het project opvolgen?

Iedereen kan de vooruitgang nauwgezet opvolgen op onze website rambiaschool.org. Daar publiceren we regelmatige updates over afgewerkte onderdelen, alsook foto’s en ander informatief materiaal. Bedrijven die partner worden, houden we rechtstreeks op de hoogte.