Start van voorbereidingen voor bouw keuken/refter

De klassen zijn volledig afgewerkt en in gebruik genomen. Er wordt gestart met de voorbereiding van de laatste bouwfase, de realisatie van een refter/keuken. Detailplannen worden gefinaliseerd, het bouwterrein wordt genivelleerd en met zorg afgebakend door het lokale aannemer- en bouwvakkersteam.