Bouw meisjesslaapzaal van start gegaan

Na anderhalf jaar van zorgvuldig plannen, schetsen en voorbereidingen ter plaatse, is het eindelijk zover! We zijn van start gegaan met de bouw van de meisjesslaapzaal in Rambia. Met groot enthousiasme werd de eerste spade in de grond gestoken en intussen werd ook de fundering gegoten.

Bij het graven werd opgemerkt dat de grondwaterspiegel hoger blijkt te zijn dan verwacht. Daarom wordt er een waterput gegraven die voorzien wordt van een ringmuur. Haspel, touw en emmer, en het levert ons meteen een groot voordeel op: geen nood aan een lange (180 m) en dure leiding om rivierwater naar de werken te pompen. Wat ook nog eens resulteert in tijdswinst.

Een (haalbare) meerkost is daarentegen de extra stabilisatie van de grond. De zwarte aarde heeft een lage stabiliteit, waardoor men een versterkende gewapende betonnen ringbalk zal bouwen op de funderingsmuren. Wegens het aflopend reliëf van het bouwterrein zullen de vloeren dan weer in 3 niveaus uitgevoerd worden, met een hoogteverschil van 30 cm of twee treden.

Grote dankbaarheid

De dankbaarheid bij het aanvatten van de werken is groot. Directie, staf en ouderraad schreven een warme brief om daaraan uiting te geven: “We hebben geen idee hoe we jullie dit kunnen vergoeden”, schreven ze. “Onze kinderen, onze gemeenschap eromheen en alle comités hebben hun appreciatie uitgesproken voor wat er in de school gebeurt.”

Met dank aan onze sponsors is alvast deze fase aangevat. We hebben nog een lange weg te gaan voor RAMBIA, maar het project is alvast onder goed gesternte van start gegaan.